מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

5. חוק החילוף של הכפל

רצוי ללמד את חוק החילוף של הכפל לאחר שהילד כבר שולט בחוק החילוף של החיבור, ומבין שהוא אינו מתקיים בחיסור.
הסבר לחוק החילוף בחיבור מופיע במצגת חוק החילוף

ניתן לראות בעזרת הלוח, שחוק החילוף פועל בכפל.
מצאנו ש- 48 = 6X8. בודקים את התשובה לתרגיל החילוף 8X6 – מתחילים לנוע מ- 6 בשורה העליונה ומ-8 בטור הצדדי, ונפגשים במשבצת אחרת, שגם בה כתוב 48.

בודקים את חוק החילוף של הכפל באמצעות תרגילים נוספים על הלוח: האם 2X3=3X2
6X4 = 4X6? ומה קורה עם תרגיל כמו 5X5? האם ניתן לעשות חילוף?

חוק החילוף נכון גם לגבי החיבור וגם לגבי הכפל. חוק החילוף של הכפל ייטמע יותר בזיכרון אם נשתמש בהמחשה פיזית של מגע. להמחשת חוק החילוף בעזרת הבדידים, אנו מפרידים אותם לאורכו או לרוחבו של שטיח הכפל, ומקבלים תרגילים אחרים, של חילוף, אבל אותה תוצאה – מכיוון שהתחלנו מאותו "שטיח". להזכיר, המספר החוזר בתרגיל החיבור הוא המספר הראשון בתרגיל הכפל. המספר השני בתרגיל הכפל הוא מס' הפעמים שהמספר חוזר בתרגיל החיבור.

חוק החילוף מאפשר לנו להפוך תרגילי כפל "קשים" – לקלים יותר.
לדוגמה: 6X4 = 4+4+4+4+4+4 . קל יותר לחשב. 6+6+6+6= 4X6