מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

12. שיעור חשבון שנים עשר "קן העורב", תפישת כמות

(חומר לימוד זה מבוסס ברובו על מה שלמדתי ממורתי רחל דיטשר במכון חופ"ן.)

לחץ כאן לצפיה במצגת

חלק מהמצגות עולות לאט, נא ללחוץ ולהמתין…

ציפור יכולה לדעת שבקן שלה יש שלוש ביצים. אם חסרה ביצה אחת או נוספה עוד אחת, הציפור תרגיש שמשהו לא בסדר.

גם לנו יש אפשרות לזהות את הכמות אחד, שתיים או שלוש, מבלי לספור. שיעור זה הוא גם הטרמה לנושא "אריזת העשרות" בחבילה של עשר, על פי השיטה העשרונית. רצוי ללמוד על השיטה העשרונית רק לאחר לימוד גימטרייה, שהיא ההיפך מן השיטה העשרונית.

מראים לילד כמות מסוימת של חפצים שווים, למשל חמישה חפצים. ומבקשים ממנו לאמוד כמה חפצים היו. הילד ייטיב לזהות את הכמות אם יראה אותה כקבוצה של 2 וקבוצה של שלוש, ולאחר הסתרת החפצים יחשב כמה הם 3+2. כך יזוהה המספר שש כשלוש מול שלוש. המספר ארבע יזוהה כ 2+2 או כקבוצה של שלוש עם קבוצה של אחד. תשע הוא שלוש שלוש ושלוש, וזוכרים אותו על פי החרוז "שלוש שלוש שלוש, תשע הוא מספר קדוש."

מתאמנים בצורה זו על המספרים שמתחת לעשר, ונותנים לילד להיות גם הוא המורה ואז המורה צריך לזהות במהירות כמות של חפצים. הילד "בודק" אם התשובה נכונה או לא, וכך מוסיף לתרגל.

מראים לילד במהירות ולאחר מכן מסתירים, קבוצה של 11 חפצים. קשה לדעת כמה חפצים יש, אפילו שניתן לזהות שיש כאון 3 קבוצות של 3 ועוד אחת של 2. אם מסדרים את העשר ואורזים אותו בחבילה, קל מאוד לזהות שכאן המספר 11. השם של המספר 11 מקפל בתוכו את התרגיל שהוא בנוי ממנו: אחת עשרה כלומר אחד ועשר, אחד ועוד עשר או עשר ועוד אחד. ממשיכים לבדוק באותה צורה של כמות ארוזה, לגבי 12,13, וכו', עד עשרים. אין צורך להסתיר מן הילד את הכמות ב"הבזק". לומדים לכתוב את המספרים 12, 13 וכו' כאשר מראים לילד שהם נכתבים באותה צורה כמו עשר: אחד ולידו מס' ה"בודדים", או האחדות של המספר.