מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

9. שיעור חשבון תשיעי, "ועוד שתיים ומספר פחות עצמו"

לחץ כאן לצפיה במצגת

חלק מהמצגות עולות לאט, נא ללחוץ ולהמתין…

מראים לילד בהמחשה על ידי חפצים מה פירוש "ועוד שתיים". היה לך אחד בהתחלה, ואז מוסיפים שתיים. כמה יש עכשיו ביד? 3. עכשיו מראים שאפשר לתת עוד אחד ואז אחרי זה ועוד אחד. מקבלים אותה כמות כמו ב"ועוד שתיים". למשל: שלוש ועוד אחד מגיעים לארבע, ארבע ועוד אחד מגיעים לחמש. 5=3+2 5=3+1+1.

בודקים על גבי ציר המספרים. עומדים על המספר 3 והולכים לכיוון המספרים הגדולים. ועוד אחד זה צעד אחד בכיוון המספרים הגדולים. עוצרים בתחנה של מס' 4, ואז הולכים עוד צעד. צעדנו בסה"כ 2 צעדים, אחד ועוד אחד, והגענו לחמש. מתרגלים כשהמבוגר מבצע את התרגילים על גבי הציר, ולאחר יום חוזרים על השיעור, מסבירים ואחר כך נותנים לילד לבצע, לגבי שורה של תרגילים. לאחר שהבין משלבים תרגילים מכל הסוגים שלמדנו, "ועוד אחד", "פחות אחד", "ועוד אפס ופחות אפס", "ועוד שתיים".