מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

63. תרגילי "נדנדה"

בשלב זה יש מניפולציה נחמדה בתרגילי כפל, שאפשר להראות בעזרת הבדידים. כשיש לנו תרגיל כמו 4×5 אפשר לעבור ממנו לתרגיל 2×10 שתוצאתו זהה. זה כמו נדנדה – מחלקים צד אחד בשתיים ומכפילים צד אחד בשתיים. לצורך זה אנו זקוקים לתרגיל שצד אחד שלו יכול להתחלק בשתיים. למשל, אני רוצה לדעת כמה זה 7×4.
4 מתחלק בשתיים אז אחלק אותו בשתיים ואת הצד השני אכפיל בשתיים. מקבלים 14×2.
תרגיל זה משויך בקלות ל 28=14+14.
מה שעשינו, פתרנו תרגיל כפל פחות ידוע בעזרת תרגיל כפל שקל לנו יותר.
עוד תרגיל: =18×2 מחלקים לשתיים ומכפילים בשתיים בצד השני. מקבלים 9×4, שאולי יודעים יותר טוב שזה 36.
=6×6 מחלקים ומכפילים בצד השני בשתים, כי אפשר לחלק צד אחד לפחות בשלוש. מקבלים 3×12=36
ההתעסקות בתרגילים ובמניפולציות ביניהם גורמים לשינון וזכירה טובים יותר של התרגילים. הם גם מספקים סעד וחילוץ במקרה של "בלק אאוט" פתאומי.
מותר להכפיל ולחלק אותו תרגיל במספר מסויים, כי למעשה אנו מכפילים ב 1. או מכפילים ב 3/3 או 2/2 שזה אחד.
נראה את המניפולציה בבדידים. בתחילה אני מבצעת אותה, אחר כך עוזרת לילד לבצע – שיעור אחרי זה. בשיעור השלישי הוא מבצע לבד ואז גם רואה שזה קל.
נעבור מ 2×6 ל 3×4
בשטיח כפל זה יש אפשרות לחלק צלע אחת לשתיים.
אפשר לחלק את השורה של 6 בדידים לשתיים.
מוסיפים את החלק שחצינו לחלק השני, מצד האורך.

כלומר מכפילים בשתיים את בדידי האורך
של שטיח הכפל.

קיבלנו 3×4=12

אם לא זוכרים היטב כמה זה 3×4 אפשר לחלק את ארבע בשתיים,
להכפיל את שלוש בשתיים ולקבל תרגיל קל יותר, 2×6=16
בצורה דומה, לא זוכרים 6×4 ומגיעים ממנו ל 12×2=24
שהוא קל יותר.
לא זוכרים 3×8 ומגיעים עם המניפולציה ל 4×6 שאולי זכור יותר.