מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

16. חוק החילוף

חוזרים אל הבדידים של פלדע, או פלכר.
ממחישים את התרגילים, הפעם לא ע"י נטילת הריבוע ביד, אלא הריבועים מונחים על השולחן. לוקחים שני ריבועים. מסיעים אליהם ריבוע אחד נוסף ויוצרים קבוצה. כמה יש עכשיו? 3.

מה קורה אם עושים 1+3 ?
היה לי 1 בהתחלה. נתנו לי עוד 3. כמה יש לי עכשיו?
הפעם מסיעים את הריבועים מהצד השניזהו חוק החילוף של החיבור. הבנת העיקרון הזה מקלה עלינו לגבי סדרה שלמה נוספת של תרגילים.

ע"י תרגול מבינים, שהריבועים יצטרפו זה לזה מצד זה או מצד אחר, והכמות תישאר בסופו של דבר – אותו הדבר. רצוי לתת לילד להסביר, למה בעצם 3+1=1+3 . מה שהילד מגלה בעצמו מעודד ביטחון עצמי ולמידה טובה יותר. שמחת הגילוי העצמי אינה דומה כלל
למה שיקרה אם אספר לילד שקיים חוק כזה. גילוי עצמי יגרום לו לזכור את הדבר טוב יותר ויהפוך אותו ל"שלו". תשתפר גם הבעיה של שימוש בחוקי החשבון באופן טכני, מתוך חשיבה לא פעילה וייאוש מהיכולת להבין. עבדנו על חוק החילוף של החיבור. עכשיו אפשר לעשות מבחן ולראות, בעזרת המחשה עדיין, כמה תרגילים חדשים למדנו.

מבחן חזרה כולל חוק החילוף

דוגמה לתרגילים: גם בתרגילים אלה יש הדרגה. קודם פונים לתרגילים הבטוחים של "ועוד אפס". אחר כך "ועוד אחד" ואז הופכים ומשתמשים בחוק החילוף בעזרת המחשה – לתת לילד לבצע בעצמו את ההמחשה ולא רק להראות אותה. המבחנים צריכים להיות התחלה בסיוע המחשה, כשהילד משתמש בבדידים. שיעור לאחר מכן אפשר לבדוק כמה תרגילים בעזרת המחשה ולעבור לעבודה ללא המחשה.

1 + 0 =
2 + 0 =
3 + 0 =
5 + 1 =
2 + 1 =
1 + 2 =
3 + 1 =
1 + 3 =
4 + 0 =
0 + 4 =
1 + 0 =
0 + 1 =
6 + 1 =
1 + 6 =
1 – 0 =

בשיעור הבא כדאי לראות מה קורה אם מנסים להחליף מקומות בתרגיל חיסור . האם חוק החילוף נשמר גם בחיסור? אם יש לי 2 קלפים, הפסדתי 1, יש לי 1. אם יש לי קלף 1, הפסדתי 2, אני חייב אחד וצריך להביא מחר, כמו חוב במכולת או חוב של מינוס בבנק – לשני התרגילים תשובה שונה, חוק החילוף לא מתקיים בחיסור. כך לקשר בין התפיסה החשבונית הטבעית של הילד למה שנראה לו מסובך, מספרים ותרגילים.

מומלץ להיעזר במצגת מס' 10 על חוק החילוף