מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

13. מספר פחות עצמו

נותנים לילד 2 בדידים. לוקחים את כל מה שהיה לו
(היו שניים – לוקחים שניים).
מראים את התרגיל. כמה היה לך? 2 .(רושמים 2).
נתנו או לקחו? קיבלת עוד, זה "ועוד"? – או הפסדת ולקחו לך?
לקחו. (סימן "פחות")
כמה לקחו? 2
לקחו את כל מה שהיה לך בהתחלה.כמה נשאר? אפס.
2-2=0
ממשיכים לבדוק לגבי מספרים נוספים.
היה לי 3 , לקחו לי 3. כמה נשאר?
3-3=0
5-5=0
7-7=0
4-4=0

אם ילד עונה על השאלה האחרונה 4, זה אולי בגלל שהוא חוזר על המילה האחרונה ששמע, ולא משתמש בחשיבה עצמאית. מפנים את תשומת לבו למספר הבדידים שיש לו ביד ומראים לו שהוא יכול לחשוב לבד. לאחר שנוצרה הבנה עובדים גם על:
100-100=0
0-0=0
10-10=0

הילד שמח שהוא יכול לפתור גם תרגילים במיליונים.
מיליון פחות מיליון = אפס.
עושים מבחן על "ועוד ופחות אפס", ו"עוד ופחות אחד",
ו"מספר פחות עצמו" בתוך העשרת הראשונה (מאחד עד 10).

עושים מבחן על "ועוד ופחות אפס", ו"עוד ופחות אחד",
ו"מספר פחות עצמו" בתוך העשרת הראשונה (מאחד עד 10).
מומלץ לצפות במצגת – שיעור מס' 6, מספר פחות עצמו