מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

5. בדיקת המצב הקיים

לגבי ילד רגיל בכיתה די גבוהה שמכיר את סימני החיבור והחיסור, הכפל והחילוק.

מכינים עבורו תרגילים שונים, כולל בחילוק ובכפל, בעיקר 2:1 1:2 1:0 0:1 תרגילים שבודקים את ההבנה של משמעות החילוק ותרגילי כפל כמו 4×1 .

לגבי תרגילי חיבור, מבקשים שיציין איזה תרגילים הוא יודע ממש טוב, או שיכתוב כמה תרגילים בין אחד לעשר. אם התרגילים שבחר לתת הם קלים מאד, ברמה של "ועוד אחד", "ועוד אפס", 3+3 (זוכרים בע"פ) – רמה נמוכה של התרגילים שהילד מוכן להתמודד עימם, יכולה להצביע על קשיים בתרגילים אחרים.

בדיקת המצב הקיים משמשת מוטיבציה לחזרה, להרחבת בסיס הלמידה.