מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

49. חיבור בטור – השיטה העשרונית

אנחנו משתמשים בטבלה להמחשת עניין זה. הפעם לא נציב מספר אחד בטבלה, אלא שנים. אחד מתחת לשני. אנחנו כבר לא מחברים 23+34=
אלא כמו גדולים. למה זה טוב יותר לכתוב ככה? אי אפשר לראות בהתחלת השיעורים, שהם קלים. העניין יוברר מאוחר יותר.

כותבים 2 מספרים שונים בתוך הטבלה. אחדות מתחת לאחדות, עשרות מתחת לעשרות. מחברים – מתחילים לחבר מהאחדות. הסיבה לכך תהיה ברורה כשנתקדם עוד בחומר. מחברים אחדות עם אחדות ועשרות עם עשרות. בשלב הראשוני כמובן שסכום המחוברים בכל טור צריך עד 9, בשלב זה עוד לא לומדים את ההעברות מטור לטור. לאחר ששמים יחד את הבדידים מכל סוג, רושמים את הכמות בכל טור. כאן יש 7 אחדות, 5 עשרות ו3 מאות.
התרגיל שביצענו הוא

מתאמנים ומבצעים עוד תרגילים, בהתחלה בהזזה פיזית של בדידים ואז בעזרת ציור שלהם ואז בצורה של מספרים –הכל בתוך הטבלה.

בשיעור הבא לומדים לכתוב את התרגילים לפי השיטה העשרונית. בהתחלה עם שרטוט טבלה ששומרת על המקום, אחר כך בלי. בודקים מה קורה אם בטעות כותבים את ספרת האחדות במקום של העשרות.

תרגילים לפי השיטה העשרונית:

מתחילים לחשב מספרת האחדות. מסכמים את האחדות, רושמים את הספרה שהתקבלה במקום של האחדות. עוברים לעשרות. מסכמים את העשרות ורושמים במקום של העשרות, ואז את המאות.
לגבי תרגילים בהם יש אפס באחד המקומות או אין ספרה, מסכמים כמו ספרה ועוד אפס.

מה קורה במצב של תרגילי חיסור? חוזרים שוב לטבלה עם הבדידים. הפעם לא מניחים את המספרים אחד מתחת לשני. מציבים את המספר הראשון בטורים של אחדות עשרות ומאות. ולוקחים מכל טור את מס' הבדידים המתאים, לפי המספר השני בתרגיל. אחר כך בודקים מה נשאר וכותבים כמספר.

שוב מתחילים מהאחדות, מחסרים אחדות מאחדות, עשרות מעשרות, מאות ממאות.
המספר העליון הוא המחוסר ואת התחתון מחסירים ממנו. אחרי תרגול, משלבים מבחן של חיסור וחיבור במאונך.

ילדים רבים אינם שמים לב לסימן ופותרים תרגילי חיסור כאילו היו חיבור ולהפך. צריך להרגיל את הילד להסתכל קודם כל על כל דף התרגילים ולאתר איזה סוג תרגילים יש בו. ניתן להקיף בעיגול את סימן החיסור כדי לא להתבלבל. טעויות שכיחות נוספות נובעות מכתיבה של הספרות ללא הקפדה על מיקום העשרות והאחדות ואז מחברים את העשרות עם אחדות וכו'. כדאי בהתחלה לסמן קו מפריד בין האחדות לעשרות ולמאות.

טעות נוספת היא ההרגל לכתוב ספרה אחת בצורה שדומה לספרה אחרת, לרוב זה קורה עם אפס ושש. הילד שוכח למה התכוון ופותר תוך התייחסות לספרה הלא נכונה.
יש צורך להקפיד על גבולות התרגיל וכתיבה מסודרת, כך שדף התרגילים יראה כמו דף תרגילים, שנדע בלי לקרוא אלא רק ברפרוף כמה תרגילים יש בו ומה מקום התשובות.