מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

31. גדול, שווה וקטן =><

השוואה בין מספרים, מי גדול ומי קטן יותר, ואולי הם שווים.
לפנינו שני מספרים, 3 ו 4. מי גדול יותר?
(איפה יש יותר בדידים?) 4 גדול יותר.

אנו שמים את הסימן > כאשר החלק הרחב או הגדול של הסימן "מחבק" את המספר הגדול.
החלק הקטן של הסימן נמצא ליד המספר הקטן יותר.
הפיתרון הוא 4>3.

הבעיה בתרגילים אלה היא בדרך כלל שהילדים אינם זוכרים
לאיזה כיוון להפנות את הסימן. לצורך כך ניתן ה"פטנט" שהחלק
הגדול של הסימן נמצא ליד המספר הגדול ו"מחבק" אותו..

תרגיל נוסף: 5 6 . הפיתרון: 5<6.
מה קורה במצב ששני המספרים שווים? 4 4.
שמים סימן שווה. 4=4.