מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

(בתוך נושא הפירוק לגורמים)
חזקות הן סוג של תרגילי כפל. כפל הוא סוג של תרגיל חיבור, שבו אותו מספר מופיע כמה פעמים. חזקה היא סוג של תרגיל כפל, שבו אותו מספר מופיע בתרגיל הכפל כמה פעמים. לדוגמה:
2x2x2=23
למספר שמופיע הרבה פעמים בתרגיל הכפל אנחנו קוראים בסיס החזקה. כאן זה המספר 2 שמופיע בתרגיל בגדול למטה.
מספר הפעמים שהוא מופיע בתרגיל (3) למעלה, בקטן.
החזקה היא קיצור של תרגיל כפל, כמו שתרגיל כפל הוא קיצור של סוג מסויים של תרגילי חיבור.

נוסיף עכשיו למספר ארבע את ערכו כחזקה. 2×2=4
22 =4 המספר 2 הוא בסיס החזקה. הוא מופיע 2 פעמים בתרגיל הכפל.
השתיים הקטן למעלה הוא מעריך החזקה, מספר הפעמים שהמספר מופיע בתרגיל הכפל (2).
יש לנו כאן 2 בחזקה שנייה, כלומר 2 מופיע בתרגיל הכפל 2 פעמים. לחזקה שנייה קוראים גם ריבועית. ניתן לראות חזקות ריבועיות בבדידים ולהבין למה הן נקראות ריבועיות. אני מציגה את הכל יחד אבל בהדגמה עדיף לבנות כל אחת לחוד, ולתת גם לילד לבנות. הנושאים האלה שנראים אולי מסובכים מדי, הוסברו ונקלטו ע"י ילדים בכיתות גימל ודלת,
שהגיעו אלי בגלל חוסר הצלחה
בחשבון, כלומר לא תלמידים טובים.
הריבוע האדום מייצג את שתיים בריבוע, 22 = 4

הריבוע הצהוב (כולל השטח האדום) מייצג את שלוש בריבוע
32 = 9 3×3
הריבוע הכחול מייצג את ארבע בריבוע 42 = 16 = 4×4
אם נבדוק, נמצא שחמש בריבוע, 25, גם הוא יוצר ריבוע וכן הלאה.
הסיבה היא שצלעות שטיח הכפל שוות לגבי תרגילים אלה, כמו צלעות של ריבוע.