דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך > פרק 12
מס' מבקרים: 26
פרק 12

פרק 12: סיפורי העקידה

השתמשתי בכלים שעל פי הסיפורים שהובאו קודם השתמש בהם רבי  עקיבא - כדי לקרוא בעזרתם את סיפור 'עקידת יצחק' (בראשית כב').  אולם אין כאן היפוך ההקשר של קטעי פסוקים, הדברים נשארו בתוך ההקשר שלהם.

שלושת סיפורי ה'עקֵידה':   לסיפור 'עקידת יצחק' קודמים שני סיפורים המתייחסים ל'עקידת ישמעאל': סיפור 'בריחת הגר בעת הריונה'  וסיפור 'גירוש הגר וישמעאל'.   אני קוראת לשלושת הסיפורים 'סיפורי עקידה', מפני שבכולם מתואר מצב שבו בנו של אברהם, בשל הסרת 'אחריות הורית' מצד אברהם כלפיו - מועמד בסכנת חיים. בכל הסיפורים מתוארת גם התערבות האל כ'הורה חלופי',  שמגן ומציל את הבן. 

הסיפורים מכילים אלמנטים דומים שעולים בהדרגה עד לשיא של 'עקידת יצחק'.  האלמנטים המודרגים הם 'חריגה' שמראה על קשר ברור בין הסיפורים, אולי קשר של  'סיבה ומסובב',  ואולי הצגה של 'תהליך הניסיון'  ההדרגתי בו הועמד אברהם.

סיפור  עקידה  מס'  1:   בריחת הגר  (בראשית טז').  
שרי לא יכולה ללדת. היא מוסרת את שפחתה הגר לאברם כדי שתלד לו.  לאחר שהגר הרה,  שרי פונה לאברם בטענה שהגר מזלזלת בה. אברם אומר שהגר היא שפחתה, שייכת לה ושתעשה לה  "כטוב בעיניה".  שרי מענה את הגר והגר מחליטה לברוח למדבר. שם פוגש אותה מלאך האל ומשכנע אותה לחזור לשרי. המלאך מבטיח להגר, שהבן שבבטנה יגדל להיות אדם חופשי-"פרא" וחזק.

סיפור עקידה  מס'  2:   גירוש הגר וישמעאל  (בר  כא').  
לאחר גמילת יצחק, שרה רואה את ישמעאל 'מצחק'. היא מבקשת מאברהם לגרש את הגר וישמעאל, כדי שישמעאל לא יירש יחד עם יצחק. לאחר שכנוע מצד האל מגרש אברהם את הגר וישמעאל אל המדבר. הם תועים במדבר בלי מים, והגר משליכה את ישמעאל מתחת לשיח ומתרחקת כדי לא לראות במותו. מלאך אלוהים מופיע והגר מתעודדת ומבחינה שיש באר מים במקום.   המלאך מבטיח להגר שמבנה יצא עם גדול.פרק 13 (פרק 13)
תנ"ך
פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3360548-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();