דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך > פרק 9
מס' מבקרים: 28
פרק 9

פרק 9: אור ומאורות – 'חריגה' של 'בריאה כפולה' שנראית מיותרת

קיימת 'חריגה' לגבי 'בריאת המאורות' ביום הרביעי;   האור כבר נמצא,  בריאת המאורות נראית מיותרת.  רצף הבריאה של המאורות, מתי הופיעו ואחרי מה - נעלם מן הזיכרון; ומה שנעלם מהזיכרון הוא חריגה, שדורשת בדיקה.  טעויות הן דרך מצוינת לאיתור חריגות.   

שאלה מס' 2:  אם יש כבר אור - לשם מה צריך את המאורות, מה יש בהם שאין באור? 

השערה 1 לשאלה מס' 2: מי שכתב את הטקסט לא ידע שהאור נובע מתוך המאורות - וחשב שהם רק קישוט וסימן שתלוי ברקיע.  השערה זו מניחה שזה לא קרה באמת, אין אלוהים - או שלכותב הטקסט לא היה קשר אל הידע האלוהי,  ולכן הטקסט נראה טיפשי או חוזר על עצמו,  סותר או מפרט פירוט יתר.  תשובה כזאת היא לגיטימית ואולי נכונה, אבל היא לא מאפשרת הנאה מהלימוד והגילוי,  והפעלת החשיבה על פי 'שיטת החריגות'.

בדיקת השערה 1 ביחס ל'הנחת העבודה': ההשערה שמי שכתב את הטקסט לא ידע  - סותרת את ההנחה הראשונית על מהות האל:  האל כל-יכול וכל-יודע, על כן הטקסט שקיבל את אישורו הוא מושלם ואלוהי. ההנחה היא שהטקסט, כמו האל, הוא שלמות. אני דוחה את השערה 1 על סמך סתירה עם ההנחה הראשונית.  כעת עלי להעלות השערה אחרת לשאלה 2.

השערה  2: המאורות נבראו עבור הצמחים ופעולת הפוטוסינתזה.  יש כאן בניה של  שלב אחר שלב של  'שרשרת המזון':  יצרנים ראשוניים, צמחים, נבראים ביום השלישי. מיד לאחר מכן ביום רביעי, נברא  אור השמש, שמספק לצמחים צורך בסיסי של מזון לגדילה ולאנרגיה.  

שאלה 3 נובעת מן ההשערה הקודמת, שנתקבלה: אם היה צריך את המאורות רק ביום הרביעי, מדוע נברא האור כבר ביום הראשון?

השערה 1:  אלוהים היה צריך את האור כדי לראות - כמו אדם שמדליק את האור לפני שהוא מתחיל לסדר את הערבוביה הכללית, לשים כל דבר במקום, להפריד אותו מהשאר  ולהגדירו.  השערה זו עומדת בסתירה להנחה הראשונית שהאל כל-יכול ולכן רואה גם בחושך, ואני דוחה את השערה 1 לשאלה 3 על סמך הסתירה.  לאחר גילוי סתירה להשערה שהועלתה - מעלים השערה אחרת.

השערה 2:  המעבר הקבוע בין אור לחושך מאפשר לאל למדוד את הזמן ולהתחיל בספירת הימים.  ביום הראשון נברא האור והובדל מן החושך - ולמעשה נברא גם הזמן, או האפשרות למדוד אותו;  מדידת זמן נעשית על פי שינוי שמתרחש בקביעות צפויה,  לפיכך   החושך הוא חיובי:  ללא החילוף המחזורי בין אור לחושך לא היה ניתן למדוד באמצעותם את הזמן.  אין כאן סתירה להנחה הראשונית ועל כן  אקבל את השערה  2 לשאלה 3.  השערה 2 גם פותרת את התמיהה - האם האל נלחם בחושך, כוח שווה ומנוגד לו,  והחושך מייצג את  'כוחות הרשע והשחור'?   לפי השערה 2 החושך נמצא בבריאה כי האל רוצה  בכך,  ויש בחושך תועלת.

תפקידי המאורות: בריאה של אור המתחלף בחושך ביום הראשון - היא למעשה בריאת 'הזמן'. המאורות מאפשרים מדידת זמן ממושך יותר מיום ולילה:  "והיו לאותות ומועדים ולימים ושנים".  רוב חגי ישראל הם באמצע החודש העברי:  הירח מלא ויש 'נקודת ציון' שאפשר להתייחס אליה כדי לקבוע 'מועד' (=מפגש).  השמש מאפשרת את ספירת השנים באמצעות עונות השנה שמשתנות בקביעות מחזורית על פי מיקום כדור הארץ ביחס לשמש.  גרמי השמיים מסייעים להתמצא בנוף חדגוני של מקום,  במדבר או בים, גם ביום וגם בלילה - ובהתמצאות ב'נוף' חדגוני של זמן, מספקים נקודות ציון והתייחסות. 

המאורות מבדילים בין היום לבין הלילה - תפקיד האור מימי הבריאה הראשונים הועבר למאורות;  זה מזכיר את  "האור הגנוז".  הגעתי למסקנה שהגיעו אליה הרבה לפני.  ההבדל הוא שבעבר הכרתי את המסקנה - אך לא את הדרך שהובילה אליה.   גילוי מחדש של דבר שדובר בו בעבר לא מפריע לי, מסקנה שאין לי אפשרות לבדוק כיצד הגיעו אליה  - אינה מתקבלת על דעתי כמאוד אמינה ומשמעותית.  ההתעכבות על ה'חריגה' של הכפילות:  גם האור וגם המאורות מבדילים בין הימים ללילות - הביאה גם אותי למסקנה, שבימי הבריאה הראשונים היה אור מיוחד, שאחר כך הוחלף באור השמש. 

שאלה 4:  אם היה צורך באור כבר ביום הראשון,  מדוע לא נבראה השמש כבר ביום הראשון?   

פסוק מעניין בנושא מופיע בישעיהו:  "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה'  לאור עולם ואלוהיך לתפארתך. לא יבוא עוד שמשך וירחך לא ייאסף כי ה' יהיה לך לאור עולם ושלמו ימי אבלך"  (ישעיה ס' 19).  מפסוק זה ניתן להסיק שהאור הראשוני של הבריאה נובע מהאל -  והוא עדיף על פני  אור המאורות.  אם האור הראשון היה כל כך טוב, למה אלוהים החליט לבטל אותו ולהשתמש באור פחות טוב, האם זה עונש?  רש"י מנסה לתרץ את העניין:  "אף בזה אנו צריכים לדברי אגדה, 'ראה הוא שאינו כדאי להשתמש בו רשעים, והבדילו לצדיקים לעתיד לבוא'". רוצה לומר, שהאור הראשוני שהיה בעולם היה גדול ורב מזה הקיים כיום, אולם בגלל שהרשעים לא היו ראויים לאורו, נגנז הוא לעתיד לבוא עבור הצדיקים."  ומפרשים אומרים, כי חזה מה שעתיד לעשות דור המבול ודור מגדל בבל.פרק 10 (פרק 10)
תנ"ך
פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל
ript"> var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3360548-1"); pageTracker._initData(); pageTracker._trackPageview();