דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך > פרק 26
מס' מבקרים: 17121
פרק 26

פרק 26: המשך בדיקה של חריגות בסיפורי העקדה – גירוש הגר

 
בסיפורי עקידת ישמעאל  מכנה הגר את הבאר במדבר "באר לחי רואי", ואת האל המתגלה אליה במקום מרוחק מבית אברהם - בשם "אל רואי". כאן המילה ראיה מקבלת מובן של השגחה ושמירה, ומובע אמון בראיית האל.
 
סיפור 2,  'גירוש הגר וישמעאל' (בראשית כא')
 
" …כל השומע יצחק לי. ותאמר מי מילל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקוניו. ויגדל הילד ויגמל ויעש אברהם משתה גדול ביום היגמל את יצחק. ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק. ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה, כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. וירע הדבר מאד בעיני אברהם על אודות בנו. ויאמר אלוהים אל אברהם: אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך, כל אשר תאמר אליך שרה – שמע בקולה, כי ביצחק יקרא לך זרע. וגם את בן האמה לגוי אשימנו, כי זרעך הוא. [שתיקה של הסכמה מצד אברהם] וישכם אברהם בבוקר ויקח לחם וחמת מים ויתן אל הגר שם על שכמה ואת הילד וישלחה ותלך ותתע במדבר באר שבע. ויכלו המים מן החמת ותשלך את הילד תחת אחד השיחים. ותלך ותשב לה מנגד כי אמרה:  אל אראה במות הילד. ותשב מנגד ותישא את קולה ותבך. וישמע אלוהים את קול הנער ויקרא מלאך אלוהים אל הגר מן השמים ויאמר לה: מה לך הגר, אל תראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער באשר הוא שם. קומי שאי את הנער והחזיקי את ידך בו, כי לגוי גדול אשימנו. ויפקח אלוהים את עיניה ותרא באר מים ותלך ותמלא את החמת מים ותשק את הנער.  ויהי אלוהים את הנער ויגדל וישב במדבר פארן."
 
מה שנראה כ'טוב' בעיני ישמעאל, המצחק, נראה רע בעיני שרה.  מה שנראה כטוב בעיני שרה - לגרש את האמה ואת בנה - נראה רע מאד בעיני אברהם. זווית הראיה משנה את השיפוט על טוב ורע, מה שטוב לך רע למישהו אחר.   כמו בסיפורים הקודמים, גם כאן מובע המסר שראיית האדם חלקית ולכן השיפוט של טוב ורע בהסתמכות עליה - לוקה בחסר. שיפוט המציאות בעזרת חוש הראיה יכול להיות שגוי, כי זווית הראייה צרה ואנוכית; אין כאן בחירה ושיפוט של מה טוב ומה רע,  אלא מה טוב לי ומה רע לי. ('זה טוב ליהודים או רע ליהודים?') ראיה צרה של מה שטוב לי פירושה יכול להיות גרימת רע לאחרים, ללא התחשבות בצורכיהם ובתמונת עולם כללית יותר.   מן הסתם זה שנגרם לו 'רע' יכול לבקש 'להחזיר' לך רוע, ושכרך יוצא בהפסדך. 
 
הגר מתרחקת מבנה הסובל,  כאילו אם לא תראה את הסבל- הוא יהיה פחות קיים עבורה. חוזר העיקרון של 'מה שלא רואים לא יודעים', אפשר פחות להתייחס. אפשר לברוח מאחריות כמו אברהם לגבי העובר ישמעאל, על ידי עצימת עיניים מכוונת. מובן שדבר נשאר קיים גם אם אתה לא רואה אותו - "נער הייתי וגם זקנתי, ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם".
 

חוזר גם עניין השמיעה, האל קולט מה קורה ע"י שמיעה ולא ראייה של ישמעאל הבוכה. חוזר גם העניין ששמיעה בקול מישהו היא גם הסכמה, ציות היררכי - "שמע בקולה".  שמיעת האל - פירוש השם ישמעאל, היא מתן התייחסות ודאגה, הגנה מצד האל. "וקראת שמו ישמעאל, כי שמע אלוהים אל עונייך". "אל תראי, כי שמע אלוהים אל קול הנער".פרק 27 (פרק 27)
תנ"ך
פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל