דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך > פרק 18
מס' מבקרים: 17121
פרק 18

פרק 18: השטן כאמן

השטן מופיע כאמן שמשתמש בשפע של אמצעים וסגנונות אמנותיים בדבריו. דבריו מתוחכמים ומביאים מסר חריג ושונה מהמקובל, ייתכן שהשימוש בסגנון מקל על השטן למשוך את תשומת לב השומעים אל דבריו.    
 
לדוגמה, אם נניח שמלאך האלוהים בסיפור העקידה הוא השטן המנסה את איוב/אברהם, הנה דברי המלאך בסוף העקדה. בקטע קצר זה רבות האותיות השורקות (אולי כי השטן הוא נחש?), רבות גם האותיות כ,ק,ח ואני שואלת את עצמי למה. אולי כי צירוף האותיות נותן את המילה "קח"? יש צבעים, כחול וצהוב שקשורים במילים כוכבי השמיים / וכחול אשר על שפת הים.  התקבולת אופיינית לדברי השטן במקומות אחרים: בעלת צלעות כפולות ולא מצולבות, כלומר חוזרות במדויק על הצלע הראשונה.  יש חריזה בין המילים כוכָב, ברכָה ו-שלךָ וחזרות חגיגיות: הרבה ארבה, את בנך את יחידך, ברך אברכך. מעשה העקידה נקרא "הדבר הזה", כינוי שמרמז על הסתייגות (הזה, הזאת – כינוי שלילי בבראשית) של המלאך מכך שאברהם בחר לציית לערך האמונה והציות על חשבון הערך ההורי.
 
"ויקרא מלאך ה' אל-אברהם שנית מן-השמיים.  ויאמר, בי נשבעתי נאום-ה':  כי יען אשר עשית את-הדבר הזה, ולא חשכת, את-בנך את-יחידך.  כי-ברך אברכך, והרבה ארבה את-זרעךככוכבי השמיים, וכחול אשר על-שפת הים; ויירש זרעך את שער אויביו, והתברכו בזרעך כל גויי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי." 
 
ניתן כמובן לומר שהקטע חשוב וחגיגי במיוחד ולכן יש בו שפע של אמצעים ספרותיים. אבל גם במקומות אחרים השטן רב המצאה בשימוש באמצעים סגנוניים שונים בתוך דבריו.
 
על פי תיאוריה זו מופיע השטן כדמות חיובית, שמתקנת את העולם ובודקת סדקים ובקיעים באמונה, ועל כן האל מקשיב לדבריו.  מבין כל בני האלוהים – השטן כנראה חביב על האל או מושך אליו תשומת לב מיוחדת: "ויהי היום ויבואו בני האלוהים להתייצב על ה' ויבוא גם השטן, בתוכם. ויאמר ה' אל השטן: מאין תבוא? "   (איוב ב' 1) .
 
התנהגות השטן מתאימה לעיקרון של: הגזמה בתכונה מסוימת, כמו רוע – הופכת לטוב, כמו בסמל היינג והיאנג, ו"הררי ההרים ותהומי התהומות" של ביאליק.


פרק 19 (פרק 19)
תנ"ך
פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל