דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך > פרק 17
מס' מבקרים: 17121
פרק 17

פרק 17: ספר איוב – "צדיק ורע לו", בעיה באמונה, סתירה להנחה הראשונית

 האם האל טוב אבל חלש, או כל-יכול אבל לא מוסרי?  התירוץ שניתן מעמיד שאלות אמונה קשות בפני עצמו;  הטענה שהשטן גרם לכל ה'בלגן'  אמנם מסבירה את אופי הפעולה הסכסכני והדו פרצופי,  אך הדבר מעמיד את האל באור חיוור, בצלו של נחש או שטן שמצליח 'לסדר'  את האל הטוב אך התמים,  ולגרום לכל הרע בעולם. 

נותרנו עם אלוהים טוב אבל לא יחיד,  מנוצח כביכול על ידי הרוע,  שגורם לו להעמיד אדם צדיק בניסיונות קשים מנשוא.  המצב החלש של האל אשר עולה מדברים אלה,  מעורר שאלות וכעס:  'לשם מה להאמין באל המוסרי אך המובס?   הוא שוב הניח לנחש הערמומי  לעבוד  עליו!' - זוהי סתירה לעיקרון של אל יחיד וגם לעיקרון של אל עליון מוסרית ושכלית.  אם האל חלש ומאפשר רוע, לשם מה להאמין בו ולהתפלל אליוהאל כאילו לא משתלט על העולם, יש כוח אחר ויותר משמעותי,  אשר מנהל את העניינים  מאחורי גבו  של האל.

ניסיון ליישוב הסתירה להנחה הראשונית: ספר איוב בא לפתור בעיה באמונה. בספר איוב נבדק העיקרון שהובע גם בויכוח של אברהם עם האל לגבי סדום, האם תספה צדיק עם רשע.  העיקרון שאמונה באל מביאה לטובות הנאה חומריות ומשמשת  'תעודת ביטוח',  הגנת האל נתונה למאמיניו. זוהי אם כן אמונה  התלויה בדבר .  השטן מקטרג על כך וטוען שלא ניתן לדעת אם זו אמונה אמיתית או מצב של  'כדאי לי'.  אם מסתכלים על המצב מהכיוון ההפוך,  יש כאן ראייה של הסובל כאילו הוא רשע הראוי למצבו;  אם האדם הוא מוכה גורל  -  מגיע לו .  יש כאן  בעיה חברתית ומוסרית קשה:  האשמת החלש במצבו פוגעת בפעולות צדקה ותמיכה בתוך הקהילה, ביחס ובקבלה של 'החוליה החלשה' . והרי לפי יחס הקבוצה אל חריגיה נמדדת איכותה האנושית מוסרית, וגם עמידות הקבוצה לאורך זמן; שרשרת ניתקת תמיד במקום של  'החוליה החלשה';  'מסע אלונקות'  מתקדם בקצב של החייל האיטי ביותר;  'החוליה החלשה' מגדירה את הקצב והעוצמה של הקבוצה כולה.

קבוצה שלא תומכת בחלשים תירקב, תיחלש ותיהרס  - מתוך כך שכל אחד מחבריה עלול להיות חוליה חלשה בזמן כלשהו. קבוצה מעניקה הגנה טובה יותר לחבריה, שזקוקים להגנה בעת חולשתם ולא בעת אונָם.  בספר:  "האדם מחפש משמעות", בודק  ויקטור פרנקל סיבות להישרדות  של אסירי מחנה המוות אושוויץ'; אחת הסיבות החשובות להישרדות היתה יצירת  זוג תומך של חברים.

קוהלת אומר על כך:   "טובים השניים מן האחד,  אשר יש להם שכר טוב בעמלם.  כי אם ייפולו - האחד יקים את חברו, ואילו האחד שייפול -  ואין שני להקימו.  גם אם ישכבו שניים  -  וחם להם,  ולאחד,  איך ייחם?   ואם יתקפו האחד -  השניים יעמדו נגדו; והחוט המשולש   -  לא במהרה יינתק".   (קוהלת ד  9- 12).

אם כך, הקטרוג של השטן הפיקח מוצדק ומחייב בדיקה;  העיקרון של  'צדיק וטוב לו'   נבחן מחדש ע"י העמדת אברהם או איוב בניסיון, שמפרסם את עיקרון  האמונה המתוקן:   לא תמיד 'צדיק וטוב לו רשע ורע לו',  ומי שסובל אינו מקבל בכך עונש מוצדק על פשעיו.   

ספר איוב משנה את הגישה של אמונה באל לצורך השגת  'טוב'  חומרי ואישי;  האמונה היא לא  'חשבון'  של מצוות ועבירות, כאילו כדאי לעשות הרבה מצוות כדי לקבל יותר נקודות בצד הזכות,  ולהמעיט בקבלת מצוות מאחרים  -  'צד החובה';   לא לכל צדיק יהיה טוב, אולי רק יהיה לו קל יותר לחיות עם עצמו. 

בספר איוב לא מדובר על  תשלום  או על עונש בעולם הבא,  אלא על כך שלא תמיד יכול האדם להבין את הפרספקטיבה רחבה של מעשי האל.  האל עושה טוב, אבל הטוב לא תמיד מיידי או מובן.  טוב לאחד הוא לפעמים רע לאחר, ולא ניתן או רצוי לשלם  לצדיק עבור אמונתו.  

אנטיגונוס איש סוכו, אחד הזוגות,  ניסה לקבוע עיקרון אמונה שונה מ: 'צדיק וטוב לו' , העיקרון של:  'שכר מצווה -  מצווה'.  "אנטיגונוס איש סוכו קיבל משמעון הצדיק.  הוא היה אומר:  אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס,  אלא הוו כעבדים המשמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס ויהי מורא שמים עליכם." (אבות א' מ"ג). 
הגמרא מספרת שדברי איש סוכו גרמו לזעזוע אצל שניים מתלמידיו, צדוק ובייתוס, שפרשו מבית המדרש והקימו שתי כתות הנקראות על שמם: צדוקים ובייתוסים.

שאלת האמונה של 'צדיק ורע לו רשע וטוב לו' הועלתה בחריפות בתקופת גלות בבל ולאחריה, בעת מצוקה שבה עם ישראל סבל וצדיקים נענשו עם רשעים,  כשבין הנספים היו גם תינוקות שלא חטאו. העיקרון של  צדיק ועל כן צריך להיות לו טוב - מערער את האמונה בתקופות קשות.  כדי לשמור על האמונה יש לשנות את העיקרון,  וייתכן שספר איוב נכתב בתקופה כזו.פרק 18 (פרק 18)
תנ"ך
פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל