דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך > פרק 14
מס' מבקרים: 17121
פרק 14

פרק 14: התגברות עוצמת האלמנטים בשלושת סיפורי העקידה


1)  מעמד הבן- מעמד הבן ה'נעקד' עולה:

1.  עובר  בן שפחה.   
2.  בן שפחה משני בחשיבותו.     
3.  בן האישה החוקית, בן יחיד ואהוב (לאחר שישמעאל גורש).

2)  רמת הסכנה שנשקפת לבן -  רמת הסכנה עולה בצורה דרסטית:

1.  מדבר ליד באר.    
2.  תעייה במדבר ללא מים.    
3.  עקידה.

3)  אחריות ומעורבות האב כגורם לסיכון הבן – עולה,  ומכך ערעור מעמדו כהורה:
      
1.  אברהם מסיר אחריות ולא מעורב באופן פעיל.  אחריותו למתרחש פסיבית, להגר ושרי אחריות אקטיבית..    
2.  מתווכח אך מעביר אחריות הורית לאל, משלח למדבר באופן אקטיבי ומעמיד בסכנת  מוות באופן פסיבי – למִדבר אחריות אקטיבית לסכנה.      
3.   מוכן לבצע את העקידה עד סופה - אחריות ישירה ופעילה. 

4)  מעורבות האל כגורם שמפעיל את העלילה - מעורבות האל עולה.

1.  האל גורם עקרות לשרי ובכך מתחיל את השתלשלות העניינים.       
2.  מייעץ לאברהם לגרש את הגר ואת בנו ישמעאל ומבטיח ש'יהיה בסדר'.
3.  מורה לעקוד את יצחק.  האל מפעיל את העלילה באופן ישיר. 

5) האל כמקור להצלה והגנה - מעמד האל כמגן ומציל – עולה, מעמד אברהם כהורה מגן ומציל – יורד.

1.  מלאך האל מעודד את הגר לחזור ממקומה ליד הבאר למקום בטוח:  
בית שרי  ואברם.   
2.  המלאך מציל את הגר וישמעאל ממות בצמא,  ה' עוזר להגר למצוא    
באר.     
3.  המלאך עוצר את אברהם משחיטת בנו ברגע האחרון.

6) המרחק מן המוות בזמן ההצלה - רמת הסכנה עולה בצורה דרמטית:

1.  הגר נמצאת במדבר ליד באר.  הסכנה לחיים במרחק של ימים, שבועות או חודשים.         
2.  ישמעאל מושלך תחת שיח ואמו מתרחקת, מרחק של שעות ספורות מהמוות.    
3.  סכין מונף על יצחק, שבריר שנייה.

7)  ההבטחה בסוף הסיפור -  ערך ההבטחה עולה מסיפור לסיפור.

1.  הבטחה להגר שישמעאל יהיה חופשי וחזק,.  
2.  הבטחה להגר שישמעאל יהיה לעם גדול.
3.  הבטחה לאברהם שכל צאצאיו (גם ישמעאל וגם יצחק) יהיו רבים,    יכריעו את אויביהם ויהיו ברכה לכל הגויים.  
ההבטחה אינה מותנית  בתנאי כלשהו.

אלמנטיםנדהמתי למצוא מספר כה רב של אלמנטים חוזרים, חלקם קשים מאד -  כמו חישוב ערך יחסי של בן, או מעורבות-גוברת של האל בהנעת העלילה,   יחד עם דחיקת-אב גוברת והצלה על ידי האל שגוברת.  ניתן אף לשים את האלמנטים על גרף ולמדוד את זווית השיפוע, עד כדי כך העניין נראה מתוכנן.

הבעייתיות של מעורבות האל בסיפורים:  ללא נוכחות האל נראה שהכול היה תקין:  שרי לא היתה עקרה, אברהם לא היה מחליט לגרש את הגר וישמעאל, ולא עוקד את יצחק.  לא ביקשו את עצת האל;  מלאך האלוהים פנה ביוזמתו להגר, מביע חמלה ואהדה להגר בפניה,  אך מייעץ ומורה את ההפך מכך, שלא בפניו;  בסיפור הראשון המלאך מציל את הגר בלי שביקשה עזרה או התלוננה, ממצב לא מצוקתי במיוחד;  היא ליד באר. הוא פונה אל השפחה ומצדיק את 'הצד' שלה:
"שובי אל גבירתך והתעני תחת ידיה."  ולא אומר, שהאל הוא שהציע להמשיך בגירוש.

התהליך שעובר על אברהם מסיפור לסיפור נראה כמו 'תהליך ריכוך' הדרגתי לצורך שכנועו לקבל על עצמו את ביצוע ה'עקידה';  אברהם מתרגל לכך שקורים דברים שמסכנים את אחד הבנים, מתרגל לזה שהעניין נפתר בסופו של דבר בעזרת האל - ומעביר 'סמכות הורית' מעצמו אל האל.  מ'הסכמה פסיבית' הוא עובר ל'הסכמה אקטיבית', מ'אחריות עקיפה' הוא עובר ל'אחריות ישירה' לסיכון הבן;  בסיפור השלישי אברהם מסכים ללא ויכוח לבצע את העקידה באופן פעיל, ואף מתאמץ מאד לבצעה,  משכים בבוקר והולך שלושה ימים.  גם אם האמין שבסופו של דבר האל יציל את חיי הילד, אברהם מסכן את שלמות הזוגיות והמשפחה.  

נראה שהסיבה הראשונית לפעולותיו של אברהם בשני הסיפורים הראשונים היא הרצון לשמור על 'שלום-בית' עם שרי אישתו. לשם כך הוא מקריב את שלומם של פילגשו הגר ואת ילדם המשותף,  ישמעאל. אפשר ש'עקידת יצחק' היא עונש של 'מידה כנגד מידה' לאברהם;  בסיפור 1 'בריחת הגר ההרה' (בר'  טז') יש מעט מאוד התערבות אלוהית.  אברהם מסכים על דעת עצמו לסכן את שלום 'התלויים' בו, כדי לשמור על שלום-בית עם אישתו;  בניסיון 'עקידת יצחק', אברהם נאלץ לוותר על שמירת שלום-הבית עם אשתו ועם בנו יצחק. 

נראה שהתהליך היה מכוון מראש לרעת אברהם ולסיכון שלמות משפחתו. מקריאה בין השורות, לאחר ניסיון ה'עקידה' אברהם מאבד את משפחתו ויחסו אל האל משתנה:
הוא חי בנפרד משרה,  בפרק הבא לאחר ה'עקידה' היא נקברת בחברון ואילו אברהם נמצא בבאר שבע. המדרש מספר ששרה נפטרה מיד לאחר ששמעה על ניסיון ה'עקידה' שבו יצחק היה קרוב למוות מידי אביו.    
אברהם מאבד קשר עם בנו יצחק: נוכחות יצחק אינה נזכרת בסוף סיפור העקידה. לאחר מות שרה - יצחק מבקר ואחר כך מתגורר יחד עם רבקה, ב"באר לחי רֹאי", כנראה בקרבה להגר וישמעאל (בר'  כד'  6,2,  כה'  11).  
אברהם מאבד קשר עם ישמעאל והגר כבר בסיפורים הקודמים, ולהוכחה: האל אומר לאברהם:  "קח את בנך, את יחידך",  כלומר יצחק נותר הבן היחיד של אברהם.
לאחר ה'עקידה' נפסקים הדיווחים על שיחות בין אלוהים לאברהם, כאילו נוצר קרע.
בדיקת האלמנטים הייתה קשה לי, גם כחילונית,  ונראתה כסותרת את 'הנחת העבודה' הראשונית שהאל טהור ומוסרי;  על סמך העוצמה העולה בהדרגה, של מספר רב של אלמנטים -  ניתן להסיק שמתואר כאן ניסיון מכוון מצד האל לדחוק את רגליו של אברהם מתפקידו כאב, ולערער את האמון וההרמוניה בין אברהם לבין כל בני ביתו;  לאחר שנוצרה בעיה קשה בגלל מעורבות האל הגוברת, האל מופיע בפני בני המשפחה כ'מציל',  וכניגוד לאברהם - שנראה לבני משפחתו כמועל בתפקיד ההורה בצורה חריפה יותר ויותר.  על פי בדיקת האלמנטים החוזרים שלעיל, מלאך האלוהים מתנהג כמו נחש, או כמו השטן. 

זוהי סתירה חריפה ל'הנחה הראשונית' שהאל קיים, יחיד, כל-יכול, ומוסרי. סתירה כזאת, מסקנה שהאל או מלאך האל בסיפור העקידה הוא בעצם השטן,  יכולה לערער את יסודות האמונה של אדם דתי. פרק 15 (פרק 15)
תנ"ך
פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל