דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך > פרק 13
מס' מבקרים: 28
פרק 13

פרק 13 - סיפור  עקידה  מס'  3:  'עקידת יצחק' – והברכה ליצחק ולישמעאל  (בר'  כב')

ה' מצווה על אברהם לעקוד את יצחק.  אברהם לוקח את בנו למקום העקידה ללא ויכוח.  הוא הולך במשך 3 ימים מבלי לדעת היכן יוגד לו לעצור.  אברהם עוקד את יצחק ומניף מעליו סכין. מלאך האל עוצר את העקידה ומודיע לאברהם שעמד בניסיון האמונה. אברהם עוקד איל במקום בנו. מלאך האל מוסר לאברהם את הבטחת האל: צאצאיו (כולל ישמעאל) יהיו לברכה לכל העמים, וירשו את אויביהם.

בהבטחה שניתנת לאחר 'עקידת יצחק' אין הכרעה בין ישמעאל ליצחק במקרה שהם יהיו אויבים אחד לשני - שלא כמו בהבטחה לגבי יעקב ועשו: "ורב יעבוד צעיר".  לא מדובר על אוטונומיה מדינית, כמו בברכה קודמת המותנית בברית עם האל – "ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם, והייתי להם לאלוהים" (בר' יז' 8). 

נאמר כאן שכל צאצאי אברהם יהיו לברכה לכל העולם, ואמנם - היהודים נתנו לעולם את המונותיאיזם - האמונה המופשטת באל אחד, ואת חלקם הרב והידוע בהתפתחות המדע, הפסיכולוגיה, פילוסופיות שונות, ההומניזם - וסייעו בחתירה לצדק וחופש.

הערבים נתנו לעולם את האלגברה, ודברים נוספים – בזמן 'תור הזהב' של האסלאם.
אני מצטטת מאמר בנושא מאת רינה פפור, מהאתר: http://www.jerusalem.muni.il/education...

"תרומת הערבים לעולם בזמן 'תור הזהב' [המאות ה- 11 וה- 12] אינה ידועה מספיק, כי ההיסטוריה נלמדת בגישה אירופוצנטרית. הישגי העולם הערבי בתקופה זו:  שימור חכמת העולם העתיק, סובלנות דתית ומדינית, והומניזם - שהיוו "רנסנס בטרם רנסנס" על אדמת ספרד. אלגברה, כימיה, השיטה העשרונית וה"אפס" שהועתקו מן ההודים, האוניברסיטה הראשונה, אדריכלות מפוארת, דאגה להיגיינה ולרווחת הציבור, הישגים בתחום הרפואה, התפתחות הפילוסופיה, הספרות והשירה, פריחה תרבותית של יהודי ספרד וספרות תלמודית עשירה, הרמב"ם.
הנחת הבסיס ל"מדע" והגילויים המדעיים נקלטו באירופה לאט (איסורי הכנסייה ), והשתכללו ובאו לידי ביטוי  לקראת המאה  ה- 18  במהפכה התעשייתית".פרק 14 (פרק 14)
תנ"ך
פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל