דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | תגובות גולשים | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | צור קשר |
קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > קריאה וכתיבה > סימני הניקוד > ניקוד במחשב
מס' מבקרים: 387244
ניקוד במחשב

ניקוד במחשב

יש אפשרות לנקד את האות במסמך רגיל של וורד. הדבר מתבצע כך: כותבים את האות, למשל א. מגדילים את הפונט כדי שההברה תראה ברורה ככל האפשר: א.
מקישים על 'קָפְּס לוֹק' ועוזבים. הנורה של קפס לוק נדלקת.
לוחצים על 'שִיפְט', ממשיכים ללחוץ על שיפט ומצרפים לחיצה על אחד ממקשי המספרים מהשורה העליונה של המקלדת. כל אחד ממקשי המספרים - מייצג ניקוד אחר. ְֱֲֳִֵֶַָֹּׁׂיש גם מקש לשין שמאלית.

כתבנו אלף בפונט 26. עכשיו לוחצים על קפס לוק, עוזבים. לוחצים על שיפט ומצרפים את המקש של 8, זהו מקש הקמץ. אָ. לוחצים לשחרר את קפס לוק, מקלידים את האות הבאה ואז שוב: קפס לוק, שיפט+מספר, ומקישים שוב על קפס לוק.
ניתן כמובן להקליד קודם את כל המילה, ואז להתייצב לאחר האות הראשונה, קפס לוק, שיפט+מספר מלמעלה, ולנוע אל ניקוד האות השנייה בעזרת חץ שמאלי. כשרוצים לצאת ממצב הניקוד – לוחצים שנית על הקפס לוק לשחררו, ונורת הקפס לוק נכבית.
אם רוצים לנקד עם דגש וקמץ – יש לתת את סימן הניקוד של דגש – קודם, מיד לאחר הקלדת האות, ואחר כך את סימן הניקוד השני. מקשי 9, 0 נותנים נקודה עבור שין שמאלית וימנית.
ניתן לכתוב במחשב גם באותיות הכתב, אם בוחרים את סוג הכתב –' גוטמן יָד-בְּרָש'.
סימני הניקוד - מצגת סיכום (סימני הניקוד - מצגת סיכום)

ינשוף


סימני הניקוד
הקדמה לניקוד
אבחון המצב הקיים
קמץ
פתח
סגול
צירה
חיריק
חולם
שורוק
קובוץ
שווא
חטפים
דגש
בלי ניקוד
ניקוד במחשב
סימני הניקוד - מצגת סיכום
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל