דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | כתבו אלי | קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > תנ"ך
מס' מבקרים: 391504
תנ"ך
תנ"ך בגישה הומניסטית חילונית - רשימת הפרקים
1
קשר בין יוצרים ישראליים-חילוניים לבין התנ"ך
2
התנ"ך כיצירת אמנות שמחנכת לערכים
3
סדר עדיפויות של בחירה בין ערכים - "אנטיגונה" ו"רצפה בת-איה"
4
מספר אמצעים סגנוניים בסיפור 'עקידת יצחק'
5
דלייה של  'שיטת החריגות' לפירוש טקסט תנ"כי -  מתוך שלושה סיפורים על רבי עקיבא
6
הדגמה של 'שיטת החריגות' לגבי 'בריאת האור והמאורות'
7
ראיית האדם וראיית האל:  בצלם אלוהים – האל הוא תבנית לאדם
8
מגדל בבל - ההתקדמות הטכנולוגית
9
אור ומאורות – 'חריגה' של 'בריאה כפולה' שנראית מיותרת 
10
קישור בין הבריאה למערכת צירים, לשיטה הגיאומטרית, לאבולוציה ואקולוגיה
11
בעייתיות בהסקת מסקנות מ'חריגות'  בטקסט
12
סיפורי העקדה
13
סיפור  עקידה  מס'  3:  'עקידת יצחק' – והברכה ליצחק ולישמעאל  (בר'  כב') 
14
 התגברות עוצמת האלמנטים בשלושת סיפורי העקידה
15
   'שיטת החריגות', ביאליק  והפרד"ס, נתן יונתן ודוד
16
האם אברהם ואיוב הם אותו אדם?
17
ספר איוב – "צדיק ורע לו", בעיה באמונה,  סתירה להנחה הראשונית
18
השטן כאמן
19
איתור 'חריגות' בשלושת 'סיפורי העקידה' ובסיפור 'גן העדן'
20
  בדיקת המסרים מאחורי ה'חריגות' שצוינו
21
טוב שנשמר בפנים ואינו מתבטא כלפי חוץ
22
גלגוליה של טראומת 'העקידה' – יעקב ועשו
23
בחירה בין ערכים של דילמה והקשר ליודנראטים
24
אברהם אבינו – בחירה בין ערכים של דילמה בסיפורי העקדה
25
קישור של סיפור יעקב עם תורת הגנטיקה
26
המשך בדיקה של חריגות בסיפורי העקדה – גירוש הגר
27
המשך בדיקה של חריגות בסיפור עקדת יצחק
נספח - אלוהים והצמחונות


דיאגרמת יעקב אפוד אבני החושן

פרק 1
פרק 2
פרק 3
פרק 4
פרק 5
פרק 6
פרק 7
פרק 8
פרק 9
פרק 10
פרק 11
פרק 12
פרק 13
פרק 14
פרק 15
פרק 16
פרק 17
פרק 18
פרק 19
פרק 20
פרק 21
פרק 22
פרק 23
פרק 24
פרק 25
פרק 26
פרק 27
נספח - אלוהים והצמחונות
דיאגרמת יעקב
אפוד אבני החושן
האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל
analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));