מוגש כשירות לציבור ללא תשלום

דפי עבודה אותיות הדפוס

קישור כל אות לצליל שלה, בעזרת הצורה שלה

דפי העבודה להכרת האותיות מופיעים בשחור לבן, והם כוללים תרגול כתיבה ושרטוט לצביעה, שהוא "פטנט" שמקל על זכירת הסימן.

הפטנט מקשר אסוציאטיבית, בין צורת הסימן לבין הצליל שלו. לדוגמה, האות עין דומה לעגלה, עם תינוק באמצע. צדי דומה לציפור, עם כנף באמצע. המילה ציפור מתחילה בצליל צ', וכך קל יותר לזכור את הצליל של האות. הדימוי החזותי מסייע גם להבחין בין האותיות צדי ועין, שילדים רבים מתבלבלים ביניהן. בנוסף, יש בדפים מקום לתרגול של כתיבה, וכן הדרכה לגבי כתיבה נכונה.