דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | תגובות גולשים | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | צור קשר |
קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > לימוד חשבון > שיטה מפורטת ללימוד חשבון > 63. תרגילי "נדנדה"
מס' מבקרים: 232057
63. תרגילי "נדנדה"

63. תרגילי "נדנדה" – מניפולציה עם תרגילי כפל
בשלב זה יש מניפולציה נחמדה בתרגילי כפל, שאפשר להראות בעזרת הבדידים. כשיש לנו תרגיל כמו 4x5 אפשר לעבור ממנו לתרגיל 2x10 שתוצאתו זהה. זה כמו נדנדה – מחלקים צד אחד בשתיים ומכפילים צד אחד בשתיים. לצורך זה אנו זקוקים לתרגיל שצד אחד שלו יכול להתחלק בשתיים. למשל, אני רוצה לדעת כמה זה 7x4.
4 מתחלק בשתיים אז אחלק אותו בשתיים ואת הצד השני אכפיל בשתיים. מקבלים 14x2.
תרגיל זה משויך בקלות ל 28=14+14.
מה שעשינו, פתרנו תרגיל כפל פחות ידוע בעזרת תרגיל כפל שקל לנו יותר.
עוד תרגיל: =18x2 מחלקים לשתיים ומכפילים בשתיים בצד השני. מקבלים 9x4, שאולי יודעים יותר טוב שזה 36.
=6x6 מחלקים ומכפילים בצד השני בשתים, כי אפשר לחלק צד אחד לפחות בשלוש. מקבלים 3x12=36
ההתעסקות בתרגילים ובמניפולציות ביניהם גורמים לשינון וזכירה טובים יותר של התרגילים. הם גם מספקים סעד וחילוץ במקרה של "בלק אאוט" פתאומי.
מותר להכפיל ולחלק אותו תרגיל במספר מסויים, כי למעשה אנו מכפילים ב 1. או מכפילים ב 3/3 או 2/2 שזה אחד.
נראה את המניפולציה בבדידים. בתחילה אני מבצעת אותה, אחר כך עוזרת לילד לבצע – שיעור אחרי זה. בשיעור השלישי הוא מבצע לבד ואז גם רואה שזה קל.
נעבור מ 2x6 ל 3x4
בשטיח כפל זה יש אפשרות לחלק צלע אחת לשתיים.
אפשר לחלק את השורה של 6 בדידים לשתיים.
מוסיפים את החלק שחצינו לחלק השני, מצד האורך.

כלומר מכפילים בשתיים את בדידי האורך
של שטיח הכפל.
קיבלנו 3x4=12


אם לא זוכרים היטב כמה זה 3x4 אפשר לחלק את ארבע בשתיים,
להכפיל את שלוש בשתיים ולקבל תרגיל קל יותר, 2x6=16
בצורה דומה, לא זוכרים 6x4 ומגיעים ממנו ל 12x2=24
שהוא קל יותר.
לא זוכרים 3x8 ומגיעים עם המניפולציה ל 4x6 שאולי זכור יותר.


64. חילוק ארוך והמשך פירוק לגורמים (64. חילוק ארוך והמשך פירוק לגורמים)


ינשוף


שיטה מפורטת ללימוד חשבון
63. תרגילי "נדנדה"

שיטה מפורטת ללימוד חשבון

מצגות בחשבון

הכרת הספרות


האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל