דף הבית | קריאה וכתיבה | לימוד חשבון | דפי עבודה | תגובות גולשים | למידה והתנהגות | ספרי-ילדים שלי | צור קשר |
קישורים
שלומדים - לימוד לילדים
דף הבית > לימוד חשבון > שיטה מפורטת ללימוד חשבון > 60. חוק הקיבוץ
מס' מבקרים: 232061
60. חוק הקיבוץ
60. חוק הקיבוץ (בתוך נושא הפירוק לגורמים)
עכשיו נפעל על התרגיל 2x2x2=8 בעזרת חוק הקיבוץ ונראה מה נקבל. חוק הקיבוץ אומר, שבכפל ובחילוק ניתן לשים סוגריים איפה שרוצים בלי שתוצאת התרגיל תשתנה. בתנאי שהתרגיל הוא רק כפל וחילוק. ולגבי תרגיל חיבור – אם התרגיל הוא רק תרגיל חיבור. כלומר אפשר לאסוף או לקבץ לקבוצה אחת חלקים מהתרגילים והתוצאה תישאר אותו הדבר. לדוגמה:
2+3+5=(2+3)+5=2+(3+5)
2 x (2 x 2) = 8
2 x 4 = 8
אם אשים את הסוגריים במקום אחר אקבל את התרגיל המתחלף.
(2 x 2) x 2 = 8
4 x 2 = 8
חוזרים עכשיו אחורה ושוב מפרקים לגורמים, אבל מתייחסים גם לחילוק.
נותנים לילד לעשות לבד.
2 ראשוני
3 ראשוני

2x2=4
2=4:2
5 ראשוני2x3=6 3x2=6 6:2=3 6:3=2

7 מספר ראשוני

61. חזקות (61. חזקות)


ינשוף


שיטה מפורטת ללימוד חשבון
60. חוק הקיבוץ

שיטה מפורטת ללימוד חשבון

מצגות בחשבון

הכרת הספרות


האתר מוקדש לזכר אבי משה אגוזי ז"ל